Tävlingar i brottning

När det kommer till tävlingar inleds det med att brottaren tilldelas en viktklass. Detta är på grund av att man inte ska få ett fysiskt övertag med hjälp av sin vikt. När brottningen kom till Sverige tävlade alla mot varandra oavsett vikt. Detta ledde ofta till att tungviktarna fick ett övertag. Trots det kunde en lättviktare vinna med rätt teknik inom brottningen. Idag är detta övertag borta och man tävlar mot motståndare som väger ungefär lika mycket som en själv. På så sätt är det bara tekniken som spelar roll och man kan då avgöra vem som är den bästa brottaren egentligen. En ära för brottare är att bli uttagen som en brottare till OS för sitt land.

Viktklasser och tävlingar i brottning

Viktklasserna kan variera mellan kategorierna och man blir även tilldelad en åldersklass. I åldern 7-11 år tävlar brottaren som knattar och flickorna som yngre, 11-14 som pojke samt som flickor äldre, och deltagare på 14-17 år tävlar som ungdom oavsett kön. Mellan 17-20 räknas man som junior. Från och med att man har fyllt 17 år får man tävla som senior. Pojkar och flickor tävlar inte mot varandra förutom i vissa blandtävlingar där detta är ett specifikt undantag. Det går till så att klubben anmäler sina deltagare några dagar innan tävlingen går av stapeln. Då anger man kategori och viktklass. Om deltagaren inte klarar av viktgränsen eller saknar en likvärdig motståndare får man tävla i viktklassen som är närmast över.

tävlingarInnan en tävling är det alltid en medicinsk kontroll samt vägning av deltagarna. Därefter börjar man lotta vilka som ska möta varandra inom samma kategori och detta brukar ta ungefär 90 minuter efter att man har avslutat invägningen. Brottarna brukar värma upp under denna tid. Om det är en större tävling sker medicinsk kontroll och vägning kvällen innan. När det är mellan 2-5 deltagare i samma viktklass möter alla varandra. Är sex eller fler delas de in i pooler där vinnarna möter varandra.