Öresundsregionen

Öresundsregionen innefattar den samarbetsregion som finns att hitta i Skåne och östra Danmark. Detta är nordens befolkningsmässigt största samarbetsregion. Namnet kommer från Öresund och samarbetet startades upp i samband med att Öresundsbron byggdes under 1995 fram till år 2000. Öresundsregionen har strax under 4 miljoner invånare och befolkningskoncentrationerna ligger i StorMalmö, vilket även innefattar Lund, Roskilde och Köpenhamns Storstadsområde. Detta är mycket bra för Skåne då det innebär att de blir en del av en europeisk region och därmed även har en större utsikt till en ekonomisk tillväxt. Arbetspendling mellan städerna skedde redan innan dess att bron byggdes, men efter att Öresundsbron färdigställdes ökade arbetspendlingen och det blev så kallad regional försörjning.

Att arbeta och studera i Öresundsregionen

öresundsregionenIdag är Öresundsregionen en av Europas mer dynamiska regioner och det finns en stor koncentration av högutbildad befolkning. Även en fjärdedel av Sverige och Danmarks samlade BNP produceras här. Öresundsregionen är ett utmärkt exempel på hur bra infrastruktur kan hjälpa ett samhälle att bli mer lönsamt, samt vikten av att infrastrukturen faktiskt fungerar. Tack vare fungerande infrastruktur har Öresundsregionen blivit såpass framgångsrik som den är idag och ett sånt otroligt lönsamt område både för Sverige och Danmark. Över en miljon människor färdas över bron varje månad och det är såväl svenskar som danskar som färdas över bron för arbete eller boende.

Syften med Öresundsregionen har varit från start att skapa en region där det är lätt för invånarna att välja var de vill bo, leva, studera och arbeta. Det finns även en Öresundskommitté, där det sitter 36 politiker totalt från 12 medlemsorganisationer. De kommer från olika kommuner samt regioner på båda sidorna av sundet och tanken är att de tillsammans ska styra över Öresundsregionen och se till att den fungerar på precis samma sätt som det var tänkt när man ursprungligen skrev avtalet 1991 om att skapa Öresundsregionen.